Nowelizacja ustawy „wiatrakowej”. Będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

W dniu wczorajszym odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo. Przedmiotem procedowania rady była między innymi uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z 7 czerwca 2018 roku  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw z Konstytucją RP.  Jest to kolejny Gminy Dygowo krok w kierunku działań zmierzających do uzyskania korzystnych rozwiązań problemu związanego w wstecznym działaniem ustawy „wiatrakowej” w sferze zwrotu podatków od operatorów farm wiatrowych. Tekst uchwały.