Jutro III Sesja Rady Gminy Dygowo

Jutro III Sesja Rady Gminy Dygowo

19 grudnia w środę  odbędzie się III Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 12:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek

obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Informacja z działalności Wójta.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2019 rok,
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027,3) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
5) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Drukuj