Raport zawiera 11 rozdziałów stanowiących kompendium wiedzy o Gminie Dygowo i jej funkcjonowaniu w 2018 roku.

W dniu dzisiejszym odbyła się VIII sesja Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w historii Wójt Gminy Dygowo przedW dniu dzisiejszym odbyła się VIII sesja Rady Gminy Dygowo. Po raz pierwszy w historii Wójt Gminy Dygowo przedstawił mieszkańcom i radnym Raport o stanie Gminy  2018 w roku. Dokument ten wójt zobligowany jest przygotować w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie gminnym, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.. Drugim ważnym dokumentem przedłożonym radnym było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku. Radni po zapoznaniu się z jego treścią merytoryczną  jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Dygowo absolutorium.stawił mieszkańcom i radnym Raport o stanie Gminy  2018 w roku. Dokument ten wójt zobligowany jest przygotować w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o samorządzie gminnym, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.. Drugim ważnym dokumentem przedłożonym radnym było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku. Radni po zapoznaniu się z jego treścią merytoryczną  jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Dygowo absolutorium.