W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 29. Sesja Rady Gminy Dygowo. Było to ostatnie planowe  posiedzenie rady ,na którym uchwalony został budżet Gminy Dygowo na rok 2022. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 37 836 751,00 zł,  wydatki na kwotę 42 989 192,00 zł, a deficyt planuje się w wysokości 5 152 441,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. będą wynosić 16 229 441,00 zł ( wideo 12:30). Jest to rekordowa kwota!

Szczegóły budżetu na 2022 rok wraz z załącznikami dostępne są tutaj.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały dotyczące  wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo, wysokości diet dla radnych oraz sołtysów (wideo 54:10).