Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Na sali konferencyjnej ośrodka kultury w Dygowie odbyło się drugie posiedzenie rady gminy. Sesja prowadzona była według następującego porządku: OTWÓRZ

Podjęto uchwały w sprawach:

a.       zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok,

b.      zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok,

c.       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

d.      udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

e.      udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

f.        wyboru Delegata Gminy Dygowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

g.       uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Gmina Dygowo”

h.      uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody rosnących na terenie gminy Dygowo,

i.         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

j.        przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dygowo,

k.       nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

l.         nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

m.    zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

n.      zmiany uchwały Nr XLII/358/23 z dnia 2 czerwca 2023r zmieniającej uchwałę Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Szczególnie ważnym tematem ,który miał miejsce na sesji to uchwalenie przystąpienia Gminy Dygowo do sporządzenia planu ogólnego, który zastąpi dotychczas istniejące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem wprowadzenia tego aktu jest konieczność uporządkowania przestrzeni geograficznej poprzez zwiększenie kontroli nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym zlikwidowanie przeznaczania nadmiernej ilości terenów pod zabudowę i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego. Dokument będzie obejmował obszar całej gminy Dygowo i musi być  sporządzony do końca 2025 roku.

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Na sali konferencyjnej ośrodka kultury w Dygowie odbyło się drugie posiedzenie rady gminy. Sesja prowadzona była według następującego porządku: OTWÓRZ

Podjęto uchwały w sprawach:

a.       zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok,

b.      zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok,

c.       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

d.      udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

e.      udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

f.        wyboru Delegata Gminy Dygowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

g.       uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Gmina Dygowo”

h.      uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody rosnących na terenie gminy Dygowo,

i.         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

j.        przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dygowo,

k.       nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

l.         nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

m.    zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

n.      zmiany uchwały Nr XLII/358/23 z dnia 2 czerwca 2023r zmieniającej uchwałę Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Szczególnie ważnym tematem ,który miał miejsce na sesji to uchwalenie przystąpienia Gminy Dygowo do sporządzenia planu ogólnego, który zastąpi dotychczas istniejące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem wprowadzenia tego aktu jest konieczność uporządkowania przestrzeni geograficznej poprzez zwiększenie kontroli nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym zlikwidowanie przeznaczania nadmiernej ilości terenów pod zabudowę i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego. Dokument będzie obejmował obszar całej gminy Dygowo i musi być  sporządzony do końca 2025 roku.