Rewitalizacja Gminy Dygowo - zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Dygowo zaprasza na spotkanie konsultacyjne w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie, w związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji dla gminy Dygowo na lata 2017-2027.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dygowo.
Konsultacje mają na celu zebranie  uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy !