Rewitalizacja Gminy Dygowo. Pierwsza diagnoza

Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027 ,mamy już za sobą. W dniu wczorajszym w świetlicy we Wrzosowie przedstawiciel firmy wyłonionej w przetargu przedstawił pierwszą Diagnozę Gminy Dygowo.  Opracowane przez zespół badawczy wyniki wytypowały wstępnie do rewitalizacji 6 sołectw. Do opracowania wyników  wykorzystano wskaźniki sfery społecznej oraz wskaźniki sfery gospodarczej, przestrzennej i infrastrukturalnej. Szczegóły dostępne są w tabelach poniżej opracowanych przez firmę EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska. Ponadto dostępny jest materiał wideo przybliżający temat rewitalizacji Gminy Dygowo. Zapraszam.
Autor EU-CONSULT Sp. z o.o. Gdańsk