Zaproszenie na prezentację Projektu Rewitalizacji Gminy Dygowo

Wójt Gminy Dygowo zaprasza na spotkanie prezentujące projekt Programu Rewitalizacji dla gminy Dygowo na lata 2017-2027, w dniu 26 września 2017 roku o godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej w Dygowie, Podczas spotkania zostanie omówiony projekt dokumentu. Spotkanie ma na celu zebranie  uwag i opinii dotyczących opracowanego dokumentu.