Rewitalizacja Gminy Dygowo. Dokument końcowy

Rewitalizacja Gminy Dygowo. Dokument końcowy

W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Dygowie ,przedstawiciel firmy EU-Consult Sp. z.o.o. z Gdańska przedstawił opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027. Spotkanie miało charakter otwarty i mogli z niego skorzystać mieszkańcy gminy , sołtysi i radni. Dokument będzie w najbliższy piątek omówiony na komisji

wspólnej rady , a na sesji nastąpi głosowanie nad przyjęciem tego opracowania. Przedstawiony program wyznacza obszary zdegradowane, ich zasięg i charakterystykę oraz działania  rewitalizacyjne i planowany efekt. Do rewitalizacji wybrane zostały sołectwa oznaczone w tabeli.


Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017 – 2027.Drukuj