Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo (Rewitalizacja Gminy)

Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo (Rewitalizacja Gminy)

W związku ze złożonym  wnioskiem przez Wójta Gminy Dygowo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , w sprawie uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na

lata 2017-2027, obie instytucje pisemnie zaopiniowały wniosek pozytywnie. Niniejszym wójt przygotował stosowne obwieszenie.


Drukuj