Nowa Rada Powiatu Kołobrzeskiego wybrała starostę i zarząd

Nowa Rada Powiatu Kołobrzeskiego wybrała starostę i zarząd

W dniu dzisiejszym  odbyła się I sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Sesję otworzył Przewodniczący-Senior Antoni Szarmach. Następnie przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu Marek Grzymkowski wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem sesji było ślubowanie 19 radnych powiatowych, wśród których jest dwóch mieszkańców gminy Dygowo: Robert Jaruzel i Artur Wasiewski. W głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczącego rady powiatu, którym został Ryszard Szufel  oraz wiceprzewodniczących:  Agnieszkę Bany i Andrzeja Szarmacha. Następnie wybrani zostali: starosta – Tomasz Tamborski , wicestarosta Jacek Kuś oraz członkowie zarządu powiatu: Helena Rudzis-Gruchała, Andrzej Olichwiruk i Mirosław Tessikowski. Kolejne punkty posiedzenia I sesji to wybranie przewodniczących i członków komisji. Na sesji obecny był wójt Grzegorz Starczyk. Złożył on radnym z gminy Dygowo życzenia oraz wręczył znaczki z herbem gminy.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj