III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

W dniu dzisiejszym odbyła się III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. W czasie obrad procedowano miedzy innymi uchwałę w sprawie zmiany w składzie Walnego Zgromadzenia Fundacji „Bezpieczny Powiat”, działającej na terenie powiatu kołobrzeskiego. Nowymi członkami walnego zgromadzenia zostali radni Robert Jaruzel i Artur Wasiewski ( szczegóły początek

1.43.50 transmisji). Celem fundacji jest podejmowanie i wspomaganie wszelkich inicjatyw oraz przedsięwzięć związanych z problematyką bezpieczeństwa ludzi, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (powiat.kolobrzeg.pl). III sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu (wideo).
Źródło: POWIAT KOŁOBRZESKI Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu kanał YouTube


Drukuj