V Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

W czwartek 28 marca 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

zmiany składu Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kołobrzegu

zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kołobrzegu

zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2019 rok

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2019–2026

zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla dorosłych nr 2 w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu                         

wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Kołobrzeski współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,                    

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

 pozostawienia skargi bez rozpoznania             

 pozostawienia skargi bez rozpoznania

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu oraz za parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019

źródło: www.powiat.kolobrzeg.pl


Drukuj