Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie projektu przebudowy ulicy głównej w Dygowie, będącej w zarządzie Powiatu. Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się w tej sprawie z projektantem – Autorska Pracownia Projektowa z Koszalina. Omawiano techniczne aspekty zadania ważne z punktu widzenia Gminy Dygowo.

Projekt techniczny to pierwszy etap, który ma być gotowy do końca tego roku. Wszelkie pozwolenia będą uzyskiwane w następnym roku a termin realizacji przebudowy nie jest jeszcze ustalony.