W Biurze Rady i Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem Starosty Kołobrzeskiego, Członków Zarządu Powiatu oraz Włodarzami Gmin Powiatu Kołobrzeskiego.

Na początku wszystkich zebranych przywitał Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, który wspólnie z Wicestarostą Jackiem Kusiem złożyli życzenia świąteczne i noworoczne włodarzom gmin. Do życzeń przyłączyli się także Członkowie Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Helena Rudzis-Gruchała oraz Mirosław Tessikowski. Spotkanie było okazją do podsumowania bieżącej współpracy powiatu z gminami w 2019 roku i przedstawienia planów na kolejny rok. Spotkanie przebiegało w świątecznej i serdecznej atmosferze.