Sprawdź ważność dowodu osobistego !

Dowody osobiste wydane w 2007  roku tracą ważność. Sprawdź, czy nie musisz wymienić swojego dokumentu tożsamości. Informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dygowo (bip.dygowo.pl) zakładka BIP > Poradnik Petenta - Jak To Załatwić? > dowody osobiste > wydanie dowodu osobistego
Informacje i formalności związane z wydaniem dowodów  załatwiane są Urzędzie Gminy Dygowo – Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1, tel. 94 358 46 70.