Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego w Gminie Dygowo

W Urzędzie Gminy odbyły się posiedzenia dwóch Komisji Egzaminacyjnych ,których celem było sprawdzenie dorobku zawodowego nauczycielek wychowania przedszkolnego i matematyki  z Zespołu Szkół w Dygowie do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Komisje ,które dzisiaj przeprowadzały egzamin odpowiednim zarządzeniem powołał Wójt Gminy Dygowo. W skład komisji weszli: przedstawiciel, organu prowadzącego szkołę – Gmina Dygowo, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny- Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, dyrektor Zespołu Szkół w Dygowie, dwoje ekspertów oraz na wniosek nauczycieli przedstawiciel związku zawodowego. Obie Panie szczegółowo zaprezentowały swój dorobek zawodowy i decyzją komisji uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.