Remont drogi powiatowej - drugie otwarcie ofert

W Urzędzie Gminy Dygowo miało miejsce otwarcie ofert drugiego przetargu na zadanie: Naprawa drogi powiatowej Nr 3335Z poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej (odcinek Wrzosowo – most na Parsęcie). Poprzedni przetarg został unieważniony. Do Gminy wpłynęły trzy  oferty firm:  Colas Polska Sp z o.o. kwota 480 415, 90 złotych i 90 miesięcy gwarancji, Strabag Sp. z o.o. kwota 527 392,72 złote i 36 miesięcy gwarancji oraz  PORR S.A. kwota 295 200,00 złotych i 36 miesięcy gwarancji. Ta  otatnia firma zaoferowała najniższą kwotę. Gmina na to zadanie posiada środki w wysokości 300 000 złotych brutto. Zakres remontu to: nawierzchnia  z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości 4 cm,  5.021,5 m2. oraz wzmacniające pasmo pobocza  wykonane z kruszywa o grubości 8 cm to 1.182 m2.