Dwie oferty w drugim przetargu na remont rurociągu we Włościborzu

W Urzędzie Gminy w Dygowie odbył się drugi przetarg na remont rurociągu melioracyjnego we Włościborzu. Oferty złożyły dwie firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "Grand" Kazimierz Ligus  z Białogardu na kwotę 190 000,00 złotych i 90 miesięcy gwarancji oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Stefan Zakrzewski  z Kołobrzegu na kwotę 184 675,00 złotych i 36 miesięcy gwarancji. Gmina zabezpieczyła na to zadanie  środki w kwocie 190 000 złotych. Zakres remontu rurociągu we Włościborzu  obejmuje wymianę rurociągu melioracyjnego o łącznej długości około 217 metrów. Zadaniem   remontowanego   rurociągu  jest,   odprowadzenie  nadmiaru wód opadowych ze stawu, do którego napływają wody z okolicznych pół oraz dróg wokół stawu.