Niecałe trzy tygodnie na remont drogi Wrzosowo-Kłopotowo

Wójt Grzegorz Starczyk oraz pełnomocnik firmy PORR S.A. z Warszawy, podpisali umowę na naprawę drogi powiatowej nr 3335Z poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej. Zakres zamówienia obejmuje odnowienie nawierzchni bitumicznej i naprawę poboczy na odcinku  1323 m począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Wrzosowo w kierunku Kłopotowa. Wartość zadania to kwota 295 200,00 złotych , a termin wykonania 11 września.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.