Gmina Dygowo podpisała umowy partnerskie na remont drogi

W siedzibie Nadleśnictwa Gościno Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i Nadleśniczy Krzysztof Olejnik podpisali umowę partnerską w zakresie  współpracy przy realizacji remontu drogi powiatowej na odcinku od Wrzosowa w kierunku Kłopotowa. Nadleśnictwo będzie partycypować w kosztach inwestycji i przeznaczy na ten cel 100.000 złotych. Także Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior” w Piotrowicach  zadeklarowało partnerstwo z Gminą w zakresie remontu i przekaże na jej realizację  5.000 złotych. Przedmiotową inwestycję drogową realizuje firma PORR S.A. za kwotę 295 200,00 złotych.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.