Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

będzie ogrodzony ,powstaną utwardzone powierzchnie z kostki betonowej  i żwirowej oraz punkt czerpania wody. Wśród robót związanych z zagospodarowaniem cmentarza jest również przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, która koliduje z nową powierzchnią grzebalną. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza obejmuje odcinek 155 metrów na którym wykonawca poszerzy istniejącą jezdnię z brukowca do szerokości 5 metrów, a chodnik do szerokości 1,50 metra. Zostaną także posadowione dwa nowe słupy oświetleniowe. Wykonawca ma termin wykonania przebudowy drogi do 30 września , a zagospodarowania cmentarza do 15 października. Koszt wykonania obu inwestycji to kwota 386.359 złotych. Poniżej dostępny jest fragment planu zagospodarowania terenu – projektant mgr inż. Tadeusz Dyrla.
Autor zdjęć Marek Kawęcki