Nekropolia we Wrzosowie będzie większa

We Wrzosowie trwają prace budowlane związane z zagospodarowaniem nowego terenu cmentarza oraz przebudowy prowadzącej do niego drogi. Istniejący cmentarz jest wykorzystany już w około 98 procentach.  Nowa działka która powiększy nekropolię ma 4608,6 metrów kwadratowych z czego 3617,6 m2 przeznaczonych jest na pochówki. Teren będzie ogrodzony ,powstaną utwardzone powierzchnie z kostki betonowej  i żwirowej oraz punkt czerpania wody. Wśród robót związanych z zagospodarowaniem cmentarza jest również przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, która koliduje z nową powierzchnią grzebalną. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza obejmuje odcinek 155 metrów na którym wykonawca poszerzy istniejącą jezdnię z brukowca do szerokości 5 metrów, a chodnik do szerokości 1,50 metra. Zostaną także posadowione dwa nowe słupy oświetleniowe. Wykonawca ma termin wykonania przebudowy drogi do 30 września , a zagospodarowania cmentarza do 15 października. Koszt wykonania obu inwestycji to kwota 386.359 złotych. Poniżej dostępny jest fragment planu zagospodarowania terenu – projektant mgr inż. Tadeusz Dyrla.
Autor zdjęć Marek Kawęcki