Świetlico - remiza w Stojkowie za 1,2 mln?

Oczywiście na ten moment nie. W dniu dzisiejszym Gmina Dygowo unieważniła przetarg na budowę tego obiektu. Do przetargu ,który odbył się 11 września stanęły trzy przedsiębiorstwa. Według kryteriów wyznaczonych przez gminę w specyfikacji przetargowej ( 60 procent cena, 40 procent gwarancja) najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum trzech firm, które zaproponowało kwotę 1.201.710 złotych i 120 miesięcy gwarancji (!). Jest to wartość dwukrotnie przewyższająca środki zabezpieczone przez Gminę Dygowo – 580.000 złotych ,w tym 300.000 dofinansowania. Niebawem ogłoszony zostanie drugi przetarg. Gmina planuje korekty w specyfikacji.  Świetlico-remiza w Sojkowie wg projektu będzie miała powierzchnię użytkową 168 m2 i kubaturę 1.192m3. Poniżej wizualizacja firmy projektującej obiekt – Amandes Architektura z Kołobrzegu.