Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

trzech firm, które zaproponowało kwotę 1.201.710 złotych i 120 miesięcy gwarancji (!). Jest to wartość dwukrotnie przewyższająca środki zabezpieczone przez Gminę Dygowo – 580.000 złotych ,w tym 300.000 dofinansowania. Niebawem ogłoszony zostanie drugi przetarg. Gmina planuje korekty w specyfikacji.  Świetlico-remiza w Sojkowie wg projektu będzie miała powierzchnię użytkową 168 m2 i kubaturę 1.192m3. Poniżej wizualizacja firmy projektującej obiekt – Amandes Architektura z Kołobrzegu.