Nowy chodnik i oświetlenie w Pustarach

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał w Pustarch chodnik oraz wjazd do zatoki autobusowej od strony Dygowa. Odcinek chodnika od strony osiedla do przystanku zapewnia  komfortowe i bezpieczne przemieszczanie pieszych. Wjazd do zatoki ułożony jest do granicy działki będącej w zarządzie powiatu. Gmina Dygowo zleciła również wykonanie na tym odcinku oraz zatoce przystankowej nowoczesnego oświetlenie ledowego.  Po przestawieniu stojącego na środku zatoki betonowego słupa energetycznego ,który utrudnia autobusom manewrowanie ,Gmina zleci wykonanie utwardzenia placu.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj