W Miechęcinie powstanie przystań kajakowa

W Miechęcinie powstanie przystań kajakowa

Gmina Dygowo podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach projektu w Miechęcinie powstanie przystań kajakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Mapa źródło: Google Earth

Porozumienie zawarte jest pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Miastem Białogard, Miastem Kołobrzeg, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Karlino, Gminą Białogard, Gmina Dygowo, Gminą Szczeciniek. Liderem przedsięwzięcia jest Związek a gminy Partnerem. Na podstawie umowy gmina zrealizuje inwestycję w zdecydowanej większości ze środków funduszy europejskich. Dofinansowanie jest poziomie 90%. Planowany koszt inwestycji wynosi około 500 tysięcy złotych. Realizacja w 2021 roku.

Program funkcjonalno- użytkowy przystani kajakowej w Miechęcinie przewiduje:

- przygotowanie terenu pod realizację- wycinka drzew i krzewów

- robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu

- umocnienie brzegu w miejscu umożliwiającym wodowanie kajaków i innych małych jednostek pływających

- elementów małej architektury: wiat – 3 szt. wraz z wyposażeniem, ławostołów - 3 szt., witaczy, 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw

- wykonanie i montaż garaży

Poniżej fragment planszy zagospodarowania terenu w Miechęcinie wykonanej przez pracownię Piotr Baliński PROJEKT.

 

10 maja w Karlinie na przystani kajakowej Wodnik podpisano umowę dotyczącą  dofinansowania tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

- na Parsęcie (w miejscowościach Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg),

- na Piławie (wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków)

- Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i Wierzchowo).

Całkowita wartość projektu wynosi  5 569 702,92 złotych a dofinansowanie 4 734 247,48 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie maj 2019 – grudzień 2021.


Drukuj