Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach projektu w Miechęcinie powstanie przystań kajakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Mapa źródło: Google Earth

Porozumienie zawarte jest pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Miastem Białogard, Miastem Kołobrzeg, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Karlino, Gminą Białogard, Gmina Dygowo, Gminą Szczeciniek. Liderem przedsięwzięcia jest Związek a gminy Partnerem. Na podstawie umowy gmina zrealizuje inwestycję w zdecydowanej większości ze środków funduszy europejskich. Dofinansowanie jest poziomie 90%. Planowany koszt inwestycji wynosi około 500 tysięcy złotych. Realizacja w 2021 roku.

Program funkcjonalno- użytkowy przystani kajakowej w Miechęcinie przewiduje:

- przygotowanie terenu pod realizację- wycinka drzew i krzewów

- robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu

- umocnienie brzegu w miejscu umożliwiającym wodowanie kajaków i innych małych jednostek pływających

- elementów małej architektury: wiat – 3 szt. wraz z wyposażeniem, ławostołów - 3 szt., witaczy, 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw

- wykonanie i montaż garaży

Poniżej fragment planszy zagospodarowania terenu w Miechęcinie wykonanej przez pracownię Piotr Baliński PROJEKT.

 

10 maja w Karlinie na przystani kajakowej Wodnik podpisano umowę dotyczącą  dofinansowania tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

- na Parsęcie (w miejscowościach Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg),

- na Piławie (wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków)

- Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i Wierzchowo).

Całkowita wartość projektu wynosi  5 569 702,92 złotych a dofinansowanie 4 734 247,48 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie maj 2019 – grudzień 2021.