Powstaną nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

Powstaną nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

Gmina Dygowo na początku roku zgłosiła do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” , wszystkie gminne sołectwa. Nagrodą w konkursie jest pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Grandy otrzymały sołectwa: Skoczów, Stojkowo i Włościbórz. Przyznane środki będą przeznaczone na siłownie zewnętrzne.

W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami nagrodzonych sołectw celem ustalenia lokalizacji nowych obiektów rekreacyjnych. W Skoczowie siłownia umiejscowiona będzie przy nowobudowanej świetlicy. Ponadto rada sołecka miejscowości na spotkaniu z wójtem podjęła decyzję o przeniesieniu  istniejących urządzeń placu zabaw znajdujących się na uboczu również na teren przy świetlicy.

Na zdjęciach sołtys, radny Tomasz Krawczyk z radą sołecką u wójta i na budowie świetlicy. Istniejący plac zabaw.

Podobnie w Stojkowie siłownia powstanie na istniejącym placu zabaw przy nowobudowanej świetlicy.

Radny Zbigniew Zawadzki i sołtys Marcin Górniak na spotkaniu z wójtem przy nowobudowanej świetlicy w Stojkowie.

We Włościborzu siłownia plenerowa umiejscowiona będzie na terenie istniejącego placu zabaw. Miejscowość nie ma świetlicy, ale jest już wykonany projekt obiektu i wyznaczony na budowę grunt z zasobów KOWR-u, który znajduje się naprzeciw wspomnianego placu zabaw.

Sołtyska, wiceprzewodnicząca  rady gminy Lucyna Pokusa na spotkaniu z wójtem przy placu zabaw we Włościborzu


Drukuj