Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

8 października 2019 roku o godzinie 16.00 oficjalnie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. W pierwszym dniu , w ciągu trzech godzin dyżuru PSZOK odwiedziło i zostawiło odpady trzech mieszkańców.

Mieszkańcy gminy Dygowo będą mogli oddać w punkcie odpady powstające w gospodarstwie domowym z wyłączeniem tych, które zbierane są w pięciu pojemnikach przy posesjach ,odpadów niebezpiecznych (np. azbest, papa) oraz części samochodowych.

Gmina Dygowo założyła ,że  w pierwszej fazie funkcjonowania PSZOK będzie czynny trzy razy w tygodniu: wtorek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00 i sobota 8.00-17.00 ( przyjmowanie odpadów do 16.00). Wszystkie dostarczone do punktu odpady będą rejestrowane przez obsługę. Bezpłatnie można oddać baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, sprzęt elektryczny  AGD i RTV. Na odpady typu: gabaryty, opony ( z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych. Stawki opłat ponad limit są zamieszczone na fotografii poniżej.

Ustalone przez Gminę stawki wynikają z kalkulacji opartej na wpływach z opłat od mieszkańców. Do czasu, kiedy funkcjonowała okresowa zbiórka gabarytów i odpadów budowlano-remontowych mieszkańcy nie byli obciążani za nadwyżkę  oddanych odpadów w wyznaczonych punktach gminy. Pamiętamy zalegające przy kontenerach wszelkiego rodzaju odpady w ilości wielokrotnie większej niż pojemność pojemnika. Krótko mówiąc, Zieleń Miejska z Kołobrzegu wystawiała faktury, nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych a Gmina płaciła. Co prawda płaciliśmy my wszyscy, ale nie było indywidualnych opłat za nadwyżki.

Na podsumowanie. System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce będzie cały czas ewoluował a Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą jego niezbędnymi elementami. PSZOK w Dygowie organizował i administruje samorząd ,który nie jest wyspecjalizowaną firmą branży gospodarki odpadami, więc potrzeba czasu aby powstał ostateczny regulamin i optymalne opłaty. Szczególnie te ostatnie bardzo zależne są od stawek rynkowych firm zajmujących się odbiorem odpadów z terenu gminy.