Ankieterzy na terenie gminy Dygowo

Ankieterzy na terenie gminy Dygowo

W drugiej połowie marca na terenie naszej gminy będą przeprowadzane ankiety służące do opracowania strategii rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego.

Badania będą prowadzone wśród mieszkańców wszystkich obszarów tj. 20 gmin trzech powiatów i zakończą się na przełomie marca i kwietnia.

Ankieterzy będą pytali o opinie i spostrzeżenia mieszkańców dotyczące naszego regionu, przykładowo:

Jak długo dojeżdżasz do pracy?

Czy przeszkadza Ci zanieczyszczenie powietrza, hałas, śmieci?

Jak oceniasz jakość usług w Twojej miejscowości?

Państwa aktywny udział pomoże trafnie zdiagnozować największe zalety obszaru, ale również najważniejsze jego problemy.

Wszyscy ankieterzy będą mieli przy sobie listy polecające od Lidera projektu- Prezydenta Miasta Koszalina.

Weź udział w badaniu ankietowym. Serdecznie zachęcamy.


Drukuj