Nowe pojemniki na odpady i sprzęt komunalny dla Gminy Dygowo

Nowe pojemniki na odpady i sprzęt komunalny dla Gminy Dygowo

W dniu dzisiejszym na parkingu przy Urzędzie Gminy Dygowo można było oglądać nowe zasoby gminy do zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Szczególne wrażenie robił sprzęt , którym będą wykonywane prace na drogach i innych terenach gminnych.

Gmina Dygowo zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 95 procent wartości  całkowitej wynoszącej 2 847 837,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł  tylko 142 391,85 zł. 

W ramach zadania zakupiono:

13 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wartości  1 789 447,00 zł), w tym:

·         pojemniki o pojemności 120 litrów – 7 600 sztuk

·         pojemniki o pojemności 240 litrów – 5 400 sztuk

·         pojemniki o pojemności 1100 litrów – 250 sztuk

Sprzęt komunalny:

·         ciągnik rolniczy (wartość 398 500,00 zł)

·         przyczepę rolniczą (wartość 83 200,00  zł)

·         kosiarkę (wartość 88 700,00zł)

·         ładowacz czołowy (wartość 62 300,00 zł)

·         chwytak do palet (wartość 5 450,00zł)

·         chwytak do gałęzi (wartość 15 350,00 zł)

·         szuflę uniwersalną (wartość 5 500,00 zł)

·         rozdrabniacz gałęzi (wartość 47 970,00zł)

·         rozsiewacz taśmowy (wartość 96 250,00 zł)

·         pług (wartość 24 140,00zł)

·         zamiatarkę (wartość 33 750,00zł)

·         samochód dostawczy (wartość 197 250,00 zł)


Drukuj