Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Mieszkańcy Kłopotowa doczekali się własnej świetlicy. Obiekt z parkingiem usytuowany jest w centrum miejscowości przy kompleksie rekreacyjnym. Uroczyste otwarcie odbyło się w sobotę 22 października.  Na uroczystość przybyło bardzo liczne grono przedstawicieli samorządu gminnego, powiatowego, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Kłopotowa.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: dzieci z Kłopotowa, członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Bańkowska,  wójt Gminy Dygowo –Grzegorz Starczyk i sołtys-radny Rady Gminy Dygowo –Dariusz Olenowicz. Budynek poświecił proboszcz parafii Mierzyn i administrator parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński.

W wydarzeniu udział wzięli:Senator RP -Janusz Gromek, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Bańkowska, Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego- Jacek Kuś, Wiceprzewodniczący Rady powiatu Kołobrzeskiego –Artur Wasiewski,  Radny Powiatu Kołobrzeskiego- Robert Jaruzel, Przewodniczący Rady Gminy Dygowo –Jerzy Leszczyński wraz z radnymi Rady Gminy Dygowo, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’ – Antoni Bernatowicz, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, przedstawicielka OSP Piotrowice.

Pełna relacja wideo z oficjalnej części otwarcia świetlicy w Kłopotowie.

Historia realizacji inwestycji:

1 października 2021  roku Gmina Dygowo podpisała umowę z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie  na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie w kwocie 500 000 złotych. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

31 stycznia 2022 roku Gmina Dygowo podpisała umowę z konsorcjum firm: Media Technik Sp. z o.o. z Kołobrzegu i Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Leszek Świniecki z Grzybowa na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie. Wartość inwestycji 943 000 złotych brutto.

 4 marca 2022 r.. Budowa świetlicy w Kłopotowie. Trwają roboty fundamentowe

21 kwietnia 2022 r.. Budowa świetlicy w Kłopotowie. Widać bryłę budynku