Ścieżka rowerowa Kołobrzeg-Pyszka. Podpisano porozumienie

Ścieżka rowerowa Kołobrzeg-Pyszka. Podpisano porozumienie

W Urzędzie Gminy  Dygowo podpisano porozumienie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Pyszka.

Trójstronne porozumienie zawarto pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Tomasza Sobieraja - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Annę Bańkowska - członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną Katarzynę Janicką- Golonkę - zastępcę Wójta Gminy, a Gminą Dygowo - reprezentowaną przez Wójta, Grzegorza Starczyka.

Gmina Dygowo wspólnie z Gminą Kołobrzeg opracowała koncepcję, a następnie dokumentację projektową inwestycji, która zgodnie z zapisami porozumienia zostanie przekazana Województwu Zachodniopomorskiemu.

Zapisy zawarte w porozumieniu dotyczące finansowania : 50% kosztów zadania Województwo Zachodniopomorskie, 25% Gmina Dygowo i 25% Gmina Kołobrzeg.

 


Drukuj