Powstaną miejsca spotkań towarzyskich w Stramniczce i Stojkowie

Powstaną miejsca spotkań towarzyskich w Stramniczce i Stojkowie

Wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk przedstawił sołtysom:  Joannie Madrian  ze Stramniczki i Zbigniewowi Zawadzkiemu ze Stojkowa szczegóły nowych inwestycji, które będą zrealizowane w ich sołectwach. Przy istniejących placach zabaw powstaną tzw. miejsca spotkań mieszkańców.

W Stramniczce wykonany będzie utwardzony placu pod altanę, grille i miejsce na ognisko. Zamontowane będą dwie altany ogrodowe z ławami w stylu biesiadnym w całości wykonane z drewna. Wykonane będzie z kamienia palenisko ogniska i ustawionych będzie 6 sztuk ławek. Ponadto wykonawca inwstycji zamontuje dwa betonowe grille z prefabrykatów i dwie lampy hybrydowe.

Natomiast w Stojkowie przy świetlicy zamontowana będzie na  utwardzonym placu drewniana altana i prefabrykowanym grillem , w której umiejscowione będą 3 stoły z krzesłami po 8 sztuk.

Wykonawcą zadań jest Grupa Hydro Sp. z o.o. S.k. z Mosiny. Termin realizacji każdego zadania to 30 dni od podpisania umowy tj. do 17 maja.

Inwestycja dofinansowana ze środków przeznaczonych na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Drukuj