Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

29 maja w urzędzie gminy w Dygowie wójt Grzegorz Starczyk podpisał z wykonawcą umowę na budowę drogi gminnej na osiedlu domów wielorodzinnych w Gąskowie. Wykonawcą robót jest Firma  Usługowo- Handlowa SMAD-KOP Dariusz Szczygieł z Ząbrowa w powiecie świdwińskim. Wartość umowy to kwota 1.678.930,00 zł. Termin wykonania inwestycji to100 dni od daty podpisania umowy (do 06 września 2023 roku).

Przy podpisaniu umowy obecny był radny Gminy Dygowo Jarosław Grzela.

Gmina Dygowo podpisała również umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %.

Zakres budowy obejmuje nawierzchnię drogi o długości 223,8 m wraz ze zjazdami i odnogami. Nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc parkingowych oraz utwardzeń– miejsc pod śmietniki zostanie wykonana z kostki betonowej. Początek budowy drogi znajduje się przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3328Z, koniec usytuowany jest za blokami mieszkalnymi. Na końcu budowanej drogi zostanie wykonany plac do zawracania pojazdów o wymiarach 12,5 x 12,5 m. Od początku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany zostanie chodnik jednostronny. Wzdłuż budynków wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadłym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc) plus 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Przy drodze powstaną zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach prac instalacyjnych powstanie oświetlenie drogowe, kanał technologiczny- kablowy oraz kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi.

Istniejąca nawierzchnia drogi z płyt drogowych zostanie rozebrana- materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny zostać przewiezione do bazy w Dygowie – w miejsce wskazane przez Inwestora.