Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

22 listopada 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Skoczowie odbyło się zebranie mieszkańców  Skoczowa i Wrzosowa ,dotyczące rozpoczętej procedury przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „Skoczów” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Na spotkaniu byli obecni: Wójt Gminy Dygowo- Grzegorz Starczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dygowo -Piotr Krysztofiak, sołtys i radny Rady Gminy Dygowo -Tomasz Krawczyk, Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- Marek Perepeczo, pracownik Gminy Dygowo Kamil Kot. Stronę inwestora tj. firmy ENERTRAG reprezentowali: Dyrektor Zarządzający Enertrag w Polsce -Christoph Sowa, Kierownik Działu Rozwoju Polskich Projektów- Zbigniew Sroka, Kierownik Projektu -Karina Mazurkiewicz. W spotkaniu uczestniczyło  25 mieszkańców sołectw.

Dyrektor Christoph Sowa zaprezentował historię firmy ENERTRAG w rejonie (realizacje na terenie gmin: Białogard, Karlino, Tychowo) oraz plany dotyczące realizacji inwestycji na terenie sołectwa Skoczów wraz ze wskazaniem etapów działania i planowanych terminów. Następnie Marek Perepeczo  wyjaśnił procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówił procedurę planistyczną ,która jest inna niż dotychczasowe ze względu na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz ustawę o elektrowniach wiatrowych.