Wiadomo więcej na temat przyszłej farmy wiatrakowej „Skoczów”

Wiadomo więcej na temat przyszłej farmy wiatrakowej „Skoczów”

22 listopada 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Skoczowie odbyło się zebranie mieszkańców  Skoczowa i Wrzosowa ,dotyczące rozpoczętej procedury przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „Skoczów” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Na spotkaniu byli obecni: Wójt Gminy Dygowo- Grzegorz Starczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dygowo -Piotr Krysztofiak, sołtys i radny Rady Gminy Dygowo -Tomasz Krawczyk, Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- Marek Perepeczo, pracownik Gminy Dygowo Kamil Kot. Stronę inwestora tj. firmy ENERTRAG reprezentowali: Dyrektor Zarządzający Enertrag w Polsce -Christoph Sowa, Kierownik Działu Rozwoju Polskich Projektów- Zbigniew Sroka, Kierownik Projektu -Karina Mazurkiewicz. W spotkaniu uczestniczyło  25 mieszkańców sołectw.

Dyrektor Christoph Sowa zaprezentował historię firmy ENERTRAG w rejonie (realizacje na terenie gmin: Białogard, Karlino, Tychowo) oraz plany dotyczące realizacji inwestycji na terenie sołectwa Skoczów wraz ze wskazaniem etapów działania i planowanych terminów. Następnie Marek Perepeczo  wyjaśnił procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówił procedurę planistyczną ,która jest inna niż dotychczasowe ze względu na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz ustawę o elektrowniach wiatrowych.


Drukuj