Dzień Sołtysa w Gminie Dygowo

Dzień Sołtysa w Gminie Dygowo

11 marca obchodzi się Dzień Sołtysa, a w gminie Dygowo to szczególne święto obejmuje 9 panów i 8 pań pełniących tę ważną  funkcję. Z tej okazji samorząd gminny, reprezentowany przez Wójta Gminy Dygowo, Grzegorza Starczyka, sekretarza gminy, Dorotę Gruchałę oraz skarbnik Sylwię Kot wyraził uznanie dla sołtysek i sołtysów za ich wartościową służbę na rzecz lokalnej społeczności. W imieniu sołtysek i sołtysów, Wojciech Galek, sołtys Dygowa, wyraził wdzięczność za docenienie przez samorząd pracy reprezentantów jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo.

Uroczystość miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, podczas której sołtysi zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami. W trakcie wydarzenia wójt skierował serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z pełnionej funkcji, podkreślając, że ich zaangażowanie przyczynia się do wzrostu uznania społecznego. Ponadto, zachęcił do kontynuowania działalności sołeckiej w kolejnej kadencji, zważywszy na zbliżające się zakończenie obecnej kadencji w kwietniu. Po części oficjalnej, gościom serwowano poczęstunek przygotowany przez lokalną restaurację.

dzien-soltysa-w-dygowie-

dzien-soltysa-w-dygowie-

dzien-soltysa-w-dygowie-


Drukuj