Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W Dygowie, przy ulicy Głównej 12, powstanie nowa placówka opiekuńcza dla najmłodszych dzieci. Będzie to żłobek, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia trzeciego roku życia. Opieką objętych będzie maksymalnie dziewiętnaścioro dzieci. Placówka, posiadająca własne kierownictwo i personel, będzie podlegać Gminie Dygowo. Żłobek będzie działał wyłącznie na parterze budynku, zaś poddasze zostanie zagospodarowane na inne cele gminy, mając niezależne wejście.

Dnia 21 marca 2024 roku w urzędzie gminy w Dygowie została podpisana umowa na remont i adaptację budynku na potrzeby żłobka. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlane IN-TECH Janusz Paprocki ze Świdwina. Wartość umowy wynosi 895 900,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków FERS KPO w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie 773 309,00 zł. Termin realizacji inwestycji upływa dnia 17 września 2024 roku.