Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Dygowo i Gminą Kołobrzeg dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Dygowo-Pyszka. Strony uzgodniły, że Województwo Zachodniopomorskie pokryje 50 procent kosztów budowy, natomiast pozostałe 50 procent kosztów zostanie podzielone równo pomiędzy Gminę Dygowo i Gminę Kołobrzeg. Ponadto, gminy zobowiązały się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za grunty prywatne przeznaczone do realizacji projektu. Początek inwestycji planowany jest na pierwsze półrocze 2024 roku, a zakończenie w następnym roku. Teraz pozostaje nam kibicować temu przedsięwzięciu, aby dostępne środki na ten cel  tj. ok 21 milionów złotych ,okazały się wystarczające, co będzie można ocenić wkrótce podczas przetargu na niniejsze zadanie.