Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

niedawno wystosowaliśmy apel do mieszkańców i użytkowników terenu rekreacyjnego, przy Remizie OSP w Dygowie, w kwestii dbania o teren, urządzenia, nasadzenia oraz czystość w WC.

Niestety widocznie nasz głos nie dotarł do tych, którzy korzystają z placu i przy okazji niszczą i dewastują. Kolejne przejawy dewastacji i bałaganu (przez zapewne nielicznych użytkowników) są jednak zatrważające.  

Dlatego jesteśmy zmuszeni do podjęcia stosownych działań, aby zapobiec kolejnym aktom wandalizmu.

W pierwszej kolejności (z uwagi na zniszczenia) zamykamy toaletę i ustawimy na terenie placu tzw. toi-toi, ponadto powiadomiliśmy Policję, o nagannym zachowywaniu  się użytkowników i poprosiliśmy o nasilenie patrolowania tego terenu, będziemy również zgłaszali Policji zaobserwowane na monitoringu przejawy dewastacji i niszczenia.

Drodzy Państwo, ponownie bardzo prosimy o reagowanie na wszelkie przejawy negatywnych zachowań użytkowników terenu rekreacyjnego, prosimy również uczulić na takie sytuacje swoje dzieci i znajomych. Uszanujmy nasze wspólne pieniądze, które będą musiały być przeznaczone na usuwanie uszkodzeń.

Wójt Gminy Dygowo

  Grzegorz Starczyk