Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Od 10 do 20 czerwca 2024 roku w sołectwach na terenie gminy Dygowo odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich. W 17 sołectwach wybranych zostało jedenastu nowych sołtysów , a w sześciu dotychczasowi sołtysi będą kontynuować swoją funkcję na kolejną kadencję.

Nowo wybrani sołtysi to osoby, które po raz pierwszy będą pełnić tę funkcję. Ich wybór wskazuje na potrzebę zmian i nowe podejście do zarządzania lokalnymi sprawami. Są to zarówno osoby młode, pełne energii, jak i doświadczone, które wcześniej angażowały się w życie społeczne sołectwa. W sześciu sołectwach mieszkańcy zdecydowali się na kontynuację dotychczasowej współpracy z obecnymi sołtysami. Zaufanie, jakim obdarzyli ich mieszkańcy, świadczy o ich skuteczności i zaangażowaniu w dotychczasowe działania na rzecz społeczności lokalnej. Nowi oraz obecni sołtysi, wspólnie z radami sołeckimi, będą odpowiedzialni za realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców, dążąc do poprawy jakości życia w swoich społecznościach.

Wśród wybranych jest osiem pań sołtysek. Wybór kobiet na stanowisko sołtysa to znaczący krok w kierunku zwiększenia reprezentacji kobiet w lokalnej polityce. Ich obecność na tych stanowiskach może przyczynić się do wprowadzenia nowych perspektyw i podejść w zarządzaniu sołectwami.

Również w radach sołeckich zaszły znaczące zmiany. Łącznie 52 osoby będą stanowiły wsparcie dla sołtysów w gminie Dygowo. Większość stanowi 37 pań.

Frekwencja wyborcza jest istotnym wskaźnikiem zaangażowania mieszkańców w procesy demokratyczne na poziomie lokalnym i przedstawiała się następująco ( kolejność wg kolejności organizowania zebrania):