W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie ,w pierwszym dniu rejestracji ,nadano 6 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Specustawa z 12 marca 2022 roku reguluje kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa daje uchodźcom wojennym możliwość między innymi: możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji, podjęcie pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezbędne informacje do nadania numeru PESEL w języku ukraińskim i polskim dostępne są na stronie: https://www.gov.pl

Formularze wniosku zostały udostępnione również przez Ministra Cyfryzacji tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html