USCDygowo. Dowody osobiste wydane w 2013 roku tracą ważność!

USCDygowo. Dowody osobiste wydane w 2013 roku tracą ważność!

Sprawdź, czy nie musisz wymienić swojego dokumentu tożsamości. Dowody osobiste wydane w 2013 roku tracą ważność. Dodatkowe informacje i formalności  dotyczące wymiany dowodu osobistego załatwiane są w Urzędzie Gminy Dygowo – Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1, tel. 94 358 46 70.

 


Drukuj