Państwo Regina i Ryszard Bugajczyk obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1972 roku w Białogardzie. Ten moment , uwieczniony na fotografiach i udostępniony przez Państwo Bugajczyk prezentujemy poniżej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  Laudację na cześć Państwa Bugajczyk wygłosiła  kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu głowy państwa wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Wójt złożył jubilatom życzenia , wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.