Opublikowano wykaz komitetów wyborczych

W dniu dzisiejszym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie opublikowała listę złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na wójta w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Dygowo. Zgłoszono cztery komitety w kolejności : Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krysztofiaka, KWW Grzegorza Starczyka, KWW Artura Wasiewskiego i KWW Marka Kukie. Szczegóły  w załączniku na stronie Komisarza Wyborczego w Koszalinie.