Skład Gminnej Komisji Wyborczej i dyżury

Znany jest skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dygowie ,powołanej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Dygowo, zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku. W skład komisji wchodzą: 
1. Magdalena Biełooka - Przewodnicząca GKW 
2. Ewa Kowalczyk - z-ca Przewodniczącej GKW 
3. Urszula Kaczocha - członek  GKW      
4. Anna Niemierzycka - członek  GKW                        
5. Monika Gabryszewska - członek  GKW                                                  
6. Magdalena Krawczyk - członek  GKW      
7. Bernarda Mudryszyn - członek  GKW      
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Dygowie 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1 pokój nr 8. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej dotyczący przyjmowania  zgłoszeń kandydatów na wójta wygląda następująco:
12.09.2016 r. do dnia 15.09.2016 r. włącznie, w godz. 13:00 do 15:00
16.09.2016 r. od godz. 15:00 do godz. 24:00