Zgłoszono do zarejestrowania kandydatów na wójta

W dniu wczorajszym o godzinie 24:00 upłynął ostateczny termin na zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta. Komitety wyborcze zgłosiły czterech kandydatów (alfabetycznie): Piotr Krysztofiak , Marek Kukie, Grzegorz Starczyk , Artur Wasiewski. Każdy z komitetów musiał uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej 300 mieszkańców naszej gminy. Po sprawdzeniu  zgłoszeń komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na wójta, sporządzając protokół rejestracji, który zostanie doręczony osobie zgłaszającej kandydata i komisarzowi wyborczemu.