wójta gminy. Gminna Komisja Wyborcza w Dygowie aktualnie ma zarejestrowanych 8 członków w składzie:
1. Monika Maj                                 przewodnicząca komisji
2. Dorota Gruchała                        z-ca przewodniczącej
3. Sylwia Ewa Kot                          członek
4. Bernarda Mudryszyn                  członek
5. Ewa Kowalczyk                          członek
6. Małgorzata Lejkowska                członek
7. Edyta Bejnarowicz-Hryciów       członek
8. Edward Madejski                        członek
 Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Dygowie ,pokój nr 7. Przyjmowanie zgłoszeń  kandydatów na radnych  możliwe będzie w czasie dyżurów komisji w następujących dniach:
13.09.2018r. w godz. 10.00 – 14.00
14.09.2018r. w godz. 10.00 – 14.00
15.09.2018r. w godz. 12.00 – 15.00
17.09.2018r. w godz. 12.00  - 24.00
Zgłaszanie  kandydatów na wójta  można dokonać w czasie dyżurów komisji w następujących dniach:
20.09.2018r. w godz. 10.00 – 14.00
21.09.2018r. w godz. 10.00 – 14.00
24.09.2018r. w godz. 10.00  - 14.00
25.09.2018r. w godz. 10.00 – 14.00
26.09.2018r. w godz. 12.00 – 24.00