Bez kolejki do urn wyborczych

Bez kolejki do urn wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w lokalu wyborczym zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

a) osób powyżej 60. roku życia,

b) kobiet w ciąży,

c) osób z dzieckiem do lat 3,

d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie


Drukuj