29 stycznia 2024 r. opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów, sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył datę wyborów na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia (ZOBACZ).