Pracownicy  Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. Obecnie placówka zatrudnia 74 pracowników , którzy otaczają opieką 110 osób łącznie z filią w Kołobrzegu.

Dyrektorka placówki Małgorzata Rzepka – Klincewicz podziękowała wszystkim pracownikom za ich pracę i trud wobec osób potrzebujących całodobowej opieki i wsparcia. Kierowała podziękowania do pracowników z imienia i pełnionej funkcji. Doceniła wzmianką każdy dział i specjalność. Podkreśliła: „Praca w DPS Włościbórz  wymaga od nas wszystkich nie tylko odpowiednich predyspozycji osobowościowych ale również zdolności rozwiązywania problemów drugiego człowieka , zrozumienia ,empatii  i wrażliwości na krzywdę i cierpienie (…) Bardzo często jesteśmy jedynymi przyjaciółmi  naszych mieszkańców i tylko nam ufają  w zakresie właściwego leczenia i rehabilitacji”.

Życzenia i podziękowania pracownikom DPS-u złożył Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Gminę Dygowo reprezentował wójt Grzegorz Starczyk.