Wielki remont Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu

Leciwy obiekt Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu doczekał się gruntownego remontu. Otrzyma  nie tylko wniesie nową elewację ,ale przede wszystkim dostosuje izolację budynku do obowiązujących norm, co pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania związanych z ogrzewaniem. Remont możliwy jest dzięki dofinansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski ,podpisał umowy na termomodernizacje Zespołu Szkół nr 1 w Kołobrzegu, Zespołu Szkół  w Gościnie i  Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Wartość inwestycji na trzech kompleksach wyniesie łącznie  5 487 811,28 zł, a dofinansowanie  85%. Inwestycję we Włościborzu ,której całkowity koszt robót wynosi 2 135 000,00 złotych,  realizuje Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa k. Koszalina. W zakresie robót wykonawca ma ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbką blacharską, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na ścianach piwnicznych i fundamentach poniżej poziomu terenu, wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, wykonanie remontu i konserwacji ścian zewnętrznych z cegły i kamienia, wykonanie elewacji budynków wraz z kolorystyką i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wykonane zostaną instalacje wentylacji i elektryczne  do central nawiewu i wywiewu. Roboty realizowane będą do czerwca 2016 roku. Wykonawca wymienił już 90% stolarki okiennej , ocieplił stropodach i fundamenty.  Trwają prace przy wymianie dachówki i elementów jej mocowania na zabytkowej części kompleksu, ocieplania ścian fasady oraz roboty instalacyjne wentylacji. W trakcie trwania remontu nie zmieniła się organizacja pracy DPS-u w ramach ich zadań i obowiązków wobec podopiecznych. Inwestycja termoizolacji obiektu nie jest jedyną  związaną z utrzymaniem obiektu. Dom i otoczenie wymagają ciągłych nakładów pracy i pieniędzy , więc dyrekcja wykorzystuje każdą okazję do wykonania najpotrzebniejszych prac lub do podniesienia standardu obiektu. Po niedawno zakończonym remoncie drogi gminnej , pozyskali nieodpłatnie od Gminy Dygowo 59 sztuk płyt betonowych o wartości dziewięciu tysięcy złotych , które na własny koszt ułożyli na drodze technicznej pomiędzy garażami , a DPS-em. W oczekiwaniu na końcowy efekt inwestycji życzymy wytrwałości w dążeniu do zapewnienia jak najlepszych warunków pobytu podopiecznych domu , a także warunków pracy całej załogi. W tym miejscu podkreślam ,że DPS we Włościborzu to największy pracodawca w gminie Dygowo. W załączeniu artykułu fotogaleria z remontowanego kompleksu.